Specialistische

zorg

Over ons

Wie zijn wij?

Graag stellen wij ons aan u voor. Wij zijn Prolis, een flexibele zorginstelling met ruime kennis en ervaring in het bieden van specialistische begeleiding aan huis.

Wij werken met gezinnen, jongeren en kinderen (0 t/m 23 jaar) die te maken hebben met sociaal-emotionele -, psycho- sociale – en psychiatrische problemen of waarvan de ouder- kindrelatie onder druk staat.

Wat betekent Prolis

Prolis vrij vertaald uit het Latijn en staat voor ‘kind centraal. Deze kernwoorden zijn leidend voor hoe wij onze begeleiding vorm willen geven. 

Het kind staat centraal, dat betekent dat de mensen die om hem/ haar heen staan belangrijk zijn. Structurele veranderingen komen tot stand door het gehele systeem te betrekken en op maat te ondersteunen.

Wie begeleiden wij?

Wij staan voor laagdrempelige, flexibele en professionele zorg.  Veel mensen met uiteenlopende vragen ons weten te vinden. U kunt denken aan:

 

 • Ouder- kind relatie problemen; conflicten, onmacht en onbegrip
 • Zowel ouders als kinderen met Autisme, ADHD en ODD
 • Angst en Trauma klachten,
 • (Dreigende) schooluitval.
 • Depressie, burn-out, overspannenheid
 • Eetproblematiek
 • Gameproblematiek
 • Hoogbegaafdheid
 • Gedragsproblemen
 • Moeite met structureren en plannen
 • Scheefgroei in de persoonlijkheidsontwikkeling
 • Somatisch onverklaarbare klachten
Wie begeleiden wij
Speerpunten

Onze speerpunten

 • Flexibiliteit: contacten thuis ook in de avonden en weekenden.
 • Maatwerk: niet vasthouden aan één soort behandeling, wij kijken naar welke methoden kunnen helpen bij uwvraag.
 • Systemisch werken: iedereen in het gezin wordt betrokken.
 • Bereikbaarheid: altijd binnen 24 uur contact.
 • Traject: zo kort als mogelijk, zo intensief als noodzakelijk.
 • Visie: één gezin, één plan één begeleider.
 • Diagnose: u kunt bij ons terecht met én zonder diagnose.
 • Brugfunctie: wij willen graag een brug slaan tussen de jeugdwet en WMO, cliënten tussen de 18 en 23 vallen bij ons niet tussen wal en schip.
 • Vaktherapeuten; binnen Prolis zijn diverse vaktherapeuten aanwezig.
 • Trainingen; binnen Prolis hebben we onze eigen trainingsaanbod.
 • Financiering: vanuit contracten met de gemeenten, zie ook kosten en regio’s.
 • Samenwerking: met het netwerk van het gezin, school en betrokken professionals.

‘Wij zijn zeer tevreden over de snelheid waarmee gestart werd met de begeleiding, de heldere aanpak en de respectvolle manier waarop zowel onze zoon als wij constant worden benaderd.’

‘Afspraken aan huis, en op flexibele tijden, ook soms in de avond mogelijk.’

‘Het is fijn dat ik samen met iemand een dagstructuur eigen heb kunnen maken.’

‘Omgangsvorm, flexibiliteit, betrokkenheid, bereikbaarheid.’

‘De persoonlijke, laagdrempelige benadering.’

Wat bieden wij

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

We vinden het zeer belangrijk dat de begeleiding daar gebeurt waar ook de hulpvraag is; thuis op school, stage of op bij de vrijetijdsbesteding. Zo kunnen we gezamenlijk maximaal aan de slag om handvaten te geven op de momenten dat het minder goed gaat.

trainingshuis

Trainingshuis

Voor sommige jongeren is het lastig om thuis of op school te werken aan hun ontwikkeling. Jongeren lopen vast thuis, op school of op het werk en vallen daar uit. Om hier doelgericht mee aan de slag te gaan en jongeren weer in beweging te krijgen, hebben wij het trainingshuis op gericht.

Prop training

Prop assertiviteitstraining

In een assertiviteitstraining leer je beter voor jezelf opkomen! Vind je het nog lastig om jouw mening te geven en volledig jouw

plek in te nemen? En ga je meningsverschillen of kritiek het liefst uit de weg? Dan kan een training je helpen.

Brusjesgroep

Als je een broer of zus hebt die veel zorg en aandacht nodig heeft, maak je soms andere dingen mee dan je klasgenoten, vrienden of buurtgenoten. Heb je bijvoorbeeld een broertje met ADHD of een zusje met Autisme?

In de Brusjesgroep krijg je de ruimte om ervaringen en gedachten uit te wisselen met kinderen die ook een broer of zus hebben die veel zorg en aandacht nodig hebben.

Vaktherapie (PMT, Drama en creatief)

Vaktherapie is een andere manier van het leren omgaan met je vragen. Niet praten, maar juist doen en ervaren staan bij vaktherapie centraal. Dit kan bijvoorbeeld via een rollenspel, muziek, dans, bewegingsoefeningen, sport, spelen of tekenen.

Runningtherapie

Het therapeutisch inzetten van een duurloop onder begeleiding van een psychomotorische therapeut. Runningtherapie vindt plaats in een groep.

Zorg binnen onderwijs

ZBO; zorg binnen onderwijs

Zorg Binnen Onderwijs (ZBO) maakt het mogelijk dat leerplichtige kinderen met een beperking, ontwikkelingsachterstand of beperkende aandoeningen toch kunnen deelnemen aan onderwijs. ZBO komt neer op persoonlijke begeleiding binnen en buiten een klassikale situatie die geheel aansluit op de behoeften, mogelijkheden en onmogelijkheden van het kind

Ouderavond

Ouderavonden

In de ouderavonden gaan we thema gericht aan de slag met vraagstukken die vaak terug zien komen binnen onze gezinnen. De avonden kunnen gaan over algemene opvoedvragen en over specifieke thema’s zoals ADHD of gamegedrag.

De avonden zijn kostenloos en vrij toegankelijk voor iedereen. Aanmelden wordt wel zeer gewaardeerd.

Clienttevredenheid

Het gemiddelde eindcijfer uit ons tevredenheidsonderzoek van 2019

Zorgtrajecten

Voor u hebben al 650 gezinnen een begeleidingstraject bij Prolis gevolgd.

Maanden

Gemiddelde duur van een begeleidingstraject.

Onze nieuwtjes vindt u hier

Nieuwsflits 8

Welkom bij de nieuwste nieuwsflits. We hebben er een extra dikke zomereditie van gemaakt. Graag praten we u even bij over de recente ontwikkelingen binnen Prolis. Dit maal gaat het vooral over ons jubileum, clienttevredenheidsonderzoek, contract Arnhem, meet-up,...

Nieuw verhaal van Maarten

Een nieuw verhaal geschreven door de ouders van Maarten, lees hier hoe ze bij Prolis terecht zijn gekomen en wat het hen gebracht heeft.

Beleid rondom Corona

Beleid van Prolis rondom Corona Virus

Nieuwsflits nr 7

Welkom bij alweer de laatste nieuwsflits van dit jaar. Graag praten we u even bij over de recente ontwikkelingen binnen Prolis. Dit maal gaat het vooral over de verbinding en verdieping van samenwerkingen met clienten en collega organisaties.

Blog; Een taal erbij

Binnen Prolis werken we na een inspirerende cursus inmiddels actief met ‘Een Taal Erbij’. Vanuit een systemisch perspectief wordt door middel van duplo-poppetjes en ander materiaal het probleem van de cliënt verbeeld en de innerlijke dialoog op gang gebracht.”

Nieuwsflits 6; voorjaar 2019

Wij zijn echt overal geweest, nieuwe info over de ProP training, het trainingshuis en een paar prachtige best practises staan in onze nieuwste editie van de nieuwsflits. Tevens gaan we een Meet-up organiseren en we hebben een aantal mooie stappen gezet om een bijdrage...

Trainingshuis op zaterdag

Het is gelukt! per 11 mei gaan we een zaterdagprogramma draaien. Jongeren tussen de 13 en 23 jaar zijn van harte welkom. De zaterdagen staan in het teken van toeleiden naar zinvolle dagbesteding, sport en spel, dagstructuur of even uit de thuissituatie zijn. De dag...

Kom maar op! Ik ben top!

Assertiviteitstraining voor kinderen van 9 tot 12 jaar In de training leren de kinderen dat hun vertrouwde manier van reageren één mogelijke manier is, maar dat er ook andere manieren zijn die ertoe kunnen leiden, dat de kinderen beter voor zichzelf kunnen...

Autisme op de werkvloer

'De kracht van autisme op de werkvloer' is het thema van de NVA autismeweek die op 31 maart is begonnen. Alle aandacht die naar dit thema uitgaat dragen wij een warm hart toe. Voor onze doelgroep die na hun studie aan de slag gaat, is een open gesprek over de...

EduHackathonNL

Met Prolis aanwezig bij de EduHackathonNL ontzettend mooie thema gesprekken over o.a. schooluitval. Hoe kunnen we dan maximaal samenwerken tussen onderwijs en zorg. Eén van onze ideeen en oplossing is laagdrempelig inzet traininghuis en korte lijnen tussen docent en...

Stel hier je vraag