Privacy

[av_section min_height=’custom’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” id=” color=’main_color’ custom_bg=” src=’http://prolis.nl/wp-content/uploads/dreamstime_xxl_88327903.jpg’ attachment=’253′ attachment_size=’full’ attach=’parallax’ position=’bottom center’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.1′ overlay_color=’#000000′ overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_heading heading=’Privacy’ tag=’h1′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=’60’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’35’ padding=’10’ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ed9600′ av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]
zorgvuldig omgaan met uw gegevens
[/av_heading]
[/av_section]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” custom_class=” admin_preview_bg=”]

Privacy rondom het begeleidingstraject

In het contact met Prolis gaan we uiteenlopende zaken met elkaar bespreken. Hierin geeft u ons ook persoonlijke informatie. Wij gaan hier zorgvuldig mee, graag vertellen wij u waarom wij privacy zo belangrijk vinden. Zo moeten wij u kunnen uitleggen waarom wij iets willen weten en vastleggen. Ook mogen we uw gegevens alleen delen met derden wanneer u daar toestemming voor geeft.

Wat gebeurt er met deze informatie?

De zaken die u met de medewerker bespreekt, zetten we in een verslag of een begeleidingsplan. U kunt dit lezen en er eventueel wijzigingen in aanbrengen. Het verslag is de basis voor de begeleiding die u ontvangt. Daarom bewaren wij dit verslag in een persoonlijk dossier.

Ik of een mede gezagsdrager geven geen toestemming voor een begeleidingstraject. Wat zijn de gevolgen?

Dan kan Prolis u onvoldoende ondersteuning bieden en kunnen wij u geen aanbod doen tot inzet  van begeleiding.

Als u ons geen toestemming verleent om informatie uit te wisselen met derden kan dat betekenen dat u zelf verantwoordelijk bent voor het uitwisselen van deze gegevens.

Wanneer vraagt Prolis geen toestemming?

In sommige gevallen vragen we u geen toestemming om informatie te delen. Dit kan alleen in zeer ernstige situaties. De medewerker vermoedt dat u/ uw gezin in een zeer ernstige situatie verkeert. Hij of zij denkt dat een oplossing alleen mogelijk is als er contact wordt opgenomen met iemand van buiten Prolis. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij een vermoeden van (kinder)mishandeling. Delen we uw gegevens zonder toestemming? Dan zullen we u hier achteraf over informeren.

Hoelang bewaart Prolis mijn gegevens?

Dat hangt af van uw zorgvraag en de duur van uw begeleiding. Het uitgangspunt hierbij is dat uw gegevens bewaard blijven zo lang als dat nodig is. U mag altijd vragen om vernietiging van uw gegevens.

Waar kan ik de precieze regels over bescherming van mijn privacy lezen?

De regels staan vermeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), zie ook de website www.mijnprivacy.nl

Ook is er een handige app die goed en makkelijk uw privacyrechten uitlegt privacy.jeugdconnect.nl.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

De bescherming van privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uiteraard handelt Prolis volgens de eisen van de AVG en de toepasselijke richtlijnen vanuit de Europese Unie. Hieronder zijn uw belangrijkste rechten en plichten op het gebied van privacy weergegeven.

Het verzamelen van persoonsgegevens

Wij ontvangen gegevens van u en/of eventuele verwijzers. Deze gegevens gebruiken wij om u maatwerk te kunnen leveren en om zo goed mogelijk te kunnen inschatten welke zorg u nodig heeft. Wij gaan natuurlijk zorgvuldig met uw gegevens om. Onze systemen zijn goed beveiligd zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. U bepaalt wie uw gegevens mag inzien, uw toestemming voor het delen van gegevens leggen wij schriftelijk vast.

Bijzondere medische persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens, worden extra zorgvuldig verwerkt en bewaard. De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft aan dat er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen moeten worden om medische gegevens te beveiligen tegen diefstal en verlies of tegen onrechtmatige verwerking. De medewerkers van Prolis zijn verantwoordelijk voor het goed toepassen van deze regels. Dit houdt in:

  • dat de door opdrachtgever of verwijzer of indicatiesteller van de gemeente verstrekte gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de SUWI-wet is bepaald;
  • dat de door de indicatiesteller/verwijzer verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel bestemd zijn waarvoor ze zijn overgedragen;
  • dat Prolis alle informatie over cliënten die opdrachtgever/verwijzer overdraagt ten behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract geheim houdt en dat het zorg draagt dat deze informatie niet aan derden bekend wordt;
  • dat Prolis verantwoordelijk is voor deze geheimhoudingsplicht voor het personeel en voor het bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden en dat gecontroleerd wordt dat deze plicht wordt nageleefd;
  • dat Prolis zich houdt aan de bepalingen in het privacyreglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens, blijft gelden;
  • dat alle medewerkers van Prolis via hun beroepscode of hun arbeidscontract gehouden zijn tot geheimhouding van alle persoonsgegevens die zij tijdens hun werk tegenkomen
  • dat u inzage- en correctierecht heeft van de vastgelegde gegevens zoals de wet heeft aangegeven.

Beveiliging gegevens
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Deze beveiliging houdt onder andere in dat:

  • wij onze digitale systemen beveiligen met wachtwoorden die regelmatig moeten worden gewijzigd;
  • papieren dossiers in afgesloten kasten worden bewaard waar alleen bevoegde personen toegang toe hebben;
  • wij periodiek toetsen of wij nog voldoen aan de gestelde richtlijnen en regels rondom beveiliging van persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over onze privacyverklaring dan kunt u deze in zijn volledigheid opvragen.

Privacy op onze website en sociale media

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt (Telecommunicatiewet, artikel 11.7a).

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Social Media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Leest u de privacyverklaring van o.a. linkedIn en Mailchimp (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
[/av_textblock]

[/av_one_full]