Het verhaal van Ruben, 16 jaar; 

Via de POH zijn we gewezen op de ondersteuning van Prolis voor onze zoon. Sinds juni 2015 wordt ons gezin door Wesley Hekhuizen begeleid. Vanuit een vijandige gezinssituatie was de start van de begeleiding erop gericht de gezinssituatie en de onderlinge communicatie te normaliseren in wekelijkse gesprekken gezamenlijk met onze zoon en apart. Hiermee is een belangrijke vertrouwensband ontstaan, waaruit de zoektocht naar de werkelijke oorzaak is gestart. We zijn nu op het punt gekomen dat een intensief hersteltraject gestart wordt.

Prolis heeft inzicht in en contacten met gespecialiseerde hulpverlening die is ingeschakeld om probleemgebieden van onze zoon verder te onderzoeken. Stap voor stap hebben we inzicht in de oorzaak verkregen en hierop is de juiste hulpverlening ingezet. Dit proces van herkennen en erkennen heeft Prolis op een integere manier uitgevoerd. Het creeeren van overzicht in de emoties en choas die je met momenten hebt is prettig.  Ook het feit dat er door iemand op afstand zegt dat je je boosheid of onmacht mag voelen om van hieruit weer de boel op te pakken is helpend geweest in ons proces.

Problemen binnen het gezin moeten ook door het hele gezin worden opgelost. We hebben het erg fijn gevonden, dat de ondersteuning aan huis is. Je hebt geen reistijd (stress) en je bent in je eigen omgeving. Dat geeft een gevoel van veiligheid en rust.

Kernwoorden Prolis volgens onze zoon: dichtbij staan, geen oordeel, steun, veilig gevoel