Aantal leerplichtigen dat langdurig thuis zit opnieuw gestegen

Regelmatig komen we in contact met scholen en gezinnen waarbij er leerlingen thuis zitten. Naast ambulante begeleiding hebben we een trainingshuis die helpend is om laagdrempelig schoolgang te stimuleren.